شماره تماس: 09051477542
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 14:00
قم شهرک صنعتی شکوهیه خیابان مفتح پلاک K69
اولين تولید کننده دستگاه اسمز معکوس
دارنده گواهی ثبت اختراع
آزمایشگاه تخصص آب و فاضلاب
راهنمای سفارش

راهنمای انتخاب دستگاه اسمز معکوس
انتخاب دستگاه تصفیه آب درست می تواند کاری سخت و پیچیده باشد، و در صورت انتخاب اشتباه ممکن است آب تولید شده حجم و یا کیفیت لازم را نداشته باشد، اگرچه همکاران ما در تمام مسیر از لحظه انتخاب دستگاه تا تولید آب با حجم و کیفیت مناسب همواره برای مشاوره حاضرند و بر روند آزمایش آب ورودی تا آزمایش آب شیرین نظارت دارند. لازم است شما نیز با مراحل انتخاب نوع صحیح دستگاه تصفیه آب و آموزش های لازم جهت تولید آب شیرین و نگهداری دستگاه آشنا شوید.

 

برای انتخاب درست دستگاه تصفیه آب باید به ۵ سوال پاسخ داد که آن ها را جداگانه بررسی می کنیم. 

آب ورودی
 
 

۱. کیفیت آب ورودی چگونه است؟

 
کیفیت آب ورودی در تعیین نوع دستگاه تصفیه آب موثر است. آب ورودی باید از نظر مولفه های TDS  ، NaCl ، PH ، EC ، سختی، کلر، رنگ و بو آزمایش شود. و بر اساس هر داده سیستم تصفیه مورد نیاز آن نیز در دستگاه تعبیه شود. مهمترین مولفه در این بخش TDS است.
 
TDS ( مجموع املاح معلق در آب ) اصلی ترین مولفه تعیین نوع دستگاه تصفیه آب است که بر اساس آن دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس به ۳ دسته تقسیم می شوند.
 
انواع آب/دستگاه RO TDS ( ppm ) مثال ها
تب واتر کمتر از ۵۰۰۰ آب لوله کشی ، چاه های شیرین
برکیش واتر بین ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ آب چاه ، آب های سطحی
آب دریا بیشتر از ۱۵۰۰۰ آب های دریا و اقیانوس
۱. دستگاه تصفیه آب تب واتر
۲. دستگاه تصفیه آب برکیش واتر
۳. دستگاه تصفیه آب سی واتر ( دریا )
 
بر اساس این دسته بندی فشار عملکرد و نوع ممبران های اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب تعیین می گردند.
 
NaCl نشان دهنده میزان نمک سدیم کلراید در آب است که مشخص می کند چند درصد از کل املاح موجود در آب نمک است. هرچه میزان نمک نسبت به کل املاح بیشتر باشد تصفیه آب راحت تر است، این آزمایش به انتخاب صحیح فشار عملکرد دستگاه کمک می کند.
 
PH میزان اسیدیته آب ورودی را مشخص می کند و اگر عدد به دست آمده بیشتر از حد مجاز باشد دستگاه نیاز به سیستم خنثی ساز PH خواهد داشت.
 
EC ( میزان هدایت الکتریکی آب ) نشان دهنده میزان املاح قطبی آب نسبت به کل املاح را بدست می دهد، هرچه میزان ECنسبت به کل املاح کمتر باشد تصفیه آب راحت تر است، این آزمایش به انتخاب صحیح فشار عملکرد دستگاه کمک می کند.
 
سختی آب به طور خلاصه نشان دهنده املاح رسوب کننده در آب است، هرچه سختی آب بیشتر باشد تصفیه آب سخت تر خواهد بود و دستگاه به سیستم پیش تصفیه قوی تری نیاز دارد.
 
کلر رایج ترین گند زدای آب است، با این حال ورود کلر به سیستم تصفیه اسمز معکوس باعث از بین رفتن غشای ممبران و  پایین آمدن کیفیت آب شیرین می شود، به همین جهت در صورت وجود کلر در آب ورودی نیاز به سیستم خنثی ساز کلر است.
 
رنگ و بوی آب نشان دهنده وجود مواد شیمیایی یا آلی بیشتر از حد مجاز در آب است، ورود آب دارای رنگ و بو به سیستم اسمز معکوس باعث کاهش عمر مفید دستگاه می شود به همین علت نیاز است تا با تشخیص عامل رنگ و بو، آن را توسط سیستم پیش تصفیه مناسب حذف کنیم.

 

۲. حجم آب ) دبی آب ) ورودی چقدر است؟

 
آیا آب کافی جهت تامین دستگاه تصفیه آب وجود دارد؟
حجم آب ورودی تعیین کننده حداکثر ظرفیت تولید آب شیرین است. 
 
دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس استاندارد تنها ۵۰ تا ۷۰ درصد آب ورودی را می توانند تبدیل به آب شیرین کنند، (بجز دستگاه های سفارشی با ریکاوری ۹۰ درصد) به همین علت دبی آب ورودی تعیین کننده حداکثر ظرفیت دستگاه های تصفیه اسمز معکوس است. در صورتی که میزان آب ورودی کمتر از دو برابر میزان آب شیرین مورد نیاز باشد. ممکن است شمارا دچار مشکل کند. در صورتی که هدر رفت پسآب برای شما مسئله مهمی است دستگاه های اسمز معکوس دو مرحله‌ای با ریکاوری ۹۰% طراحی شده است.
 
آب ورودی در مخزنی ذخیره می شود تا فشار صفر شود و حالت پایدار پیدا کند، سپس از آنجا به سیستم پیش تصفیه وارد می شود. واحد استاندارد دبی آب برای دستگاه های اسمز معکوس متر مکعب در شبانه روز است. جهت اندازه گیری دبی آب ورودی کافیست ظرفی با حجم مشخص را در جلوی آب ورودی بگیریم و زمان پر شدن آن را محاسبه کنیم، سپس طبق جدول زیر واحد لیتر بر ثانیه را به متر مکعب بر شبانه روز تبدیل کنیم:
 
 ۱ لیتر بر ثانیه  ۸۶.۴ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ لیتر بر دقیقه  ۱.۴۴ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ لیتر بر ساعت  ۰.۰۲۴ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ لیتر در شبانه روز  ۰.۰۰۱ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ گالن در ثانیه  ۳۲۷ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ گالن در دقیقه  ۵.۴۵ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ گالن در ساعت  ۰.۰۹ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ گالن در شبانه روز  ۰.۰۰۳۷ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ متر مکعب بر ثانیه  ۸۶۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ متر مکعب بر دقیقه  ۱۴۴۰ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ متر مکعب بر ساعت  ۲۴ متر مکعب در شبانه روز
 ۱ متر مکعب در شبانه روز  ۱ متر مکعب در شبانه روز
 آب شیرین شده
 


۳. کیفیت آب شیرین شده چگونه باشد؟


حال که کیفیت و دبی آب ورودی مشخص است، لازم است تا کیفیت آب مورد نیاز مصرفی نیز مشخص شوند. انتخاب درست کیفیت آب شیرین هزینه های اضافی را کاهش می دهد و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند. آب های شیرین تولیدی در ۴ دسته تقسیم بندی می شوند.
 
انواع آب شیرین TDS  ( ppm ) مثال
آب مقطر ۰ سرم تزریقی – دیگ بخار – برج خنک کننده
آب خوراکی ۸۰ - ۲۰۰ آب معدنی – صنایع خوراکی
آب مناسب دامداری ۵۰۰ مرغداری – دامداری – پرورش ماهی
آب مناسب کشاورزی ۵۰۰۰ کشاورزی – گلخانه – گیاهان زینتی
 
انتخاب نوع آب شیرین تولیدی بر انتخاب نوع دستگاه موثر است، پس از مشخص شدن کیفیت آب ورودی و کیفیت آب شیرین درخواستی، میزان کاهش TDS آب را می توان محاسبه کرد و طبق آن دستگاه مناسب را طراحی و تولید کرد. به عنوان مثال تولید آب مقطر از آب دریا سخت ترین فرآیند تصفیه است و بیشترین کاهش TDS ( از ۴۸۰۰۰ به  ۰) را دارد و نیازمند دو مرحله اسمز معکوس است.
 
 
 

۴. حجم ( دبی ) آب شیرین مورد نیاز:

 
حال که نوع دستگاه تصفیه آب مشخص شد، ظرفیت تولید آب شیرین مولفه مهم بعدی است، در این مرحله نوع دستگاه و مراحل مورد نیاز پیش تصفیه، اسمز معکوس و تزریق مواد شیمیایی مشخص شده اند، و سپس با توجه به دبی آب شیرین مورد نیاز ظرفیت این مراحل، تعداد و ابعاد فیلتر ها و پمپ ها و سایز لوله ها کوچک و یا بزرگ می شوند.
واحد استاندارد دستگاه های تصفیه آب متر مکعب در شبانه روز است، به عنوان مثال دستگاه تب واتر ۵۰ متر مکعب بر شبانه روز، در هر روز ۱۰۰ متر مکعب آب ورودی دریافت می کند و ۵۰ متر مکعب آب شیرین تولید می کند، دستگاه های اسمز معکوس ظرفیت تولید آب شیرین از ۰.۵ متر مکعب تا چند میلیون متر مکعب در شبانه روز را دارا هستند.
 
 

 
۵. فضای کافی برای قرار دادن دستگاه و مخزن هایش وجود دارد؟

 
دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس نسبت به دیگر فرآیند های تصفیه آب حجم بسیار کمی اشغال می کند، شما می توانید پس از مشخص شدن نوع و ظرفیت دستگاه تصفیه آب به صفحه دستگاه مورد نظر رفته و ابعاد دستگاه و فضای مورد نیازش را مشاهده کنید و این فضا را به سیستم تصفیه آب اختصاص دهید،
 با این حال ممکن است فضای کمتری در اختیار داشته باشید، برای حل این مشکل امکان ساخت دستگاه اسمز معکوس در ابعاد سفارشی ایجاد شده است که نیاز به بررسی و مشاوره با مهندسین شرکت دارد.