شماره تماس: 09051477542
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 14:00
قم شهرک صنعتی شکوهیه خیابان مفتح پلاک K69
اولين تولید کننده دستگاه اسمز معکوس
دارنده گواهی ثبت اختراع
آزمایشگاه تخصص آب و فاضلاب
راهنمای سفارش

گیج فشار پیش تصفیه

مراحل پیش تصفیه شامل پمپ پیش تسویه فیلتر شنی و کربن اکتیو و فیلتر کارتریج می شود. فشار مورد نیاز در واحد پیش تصفیه ما بین ۳ تا ۴ بار باید باشد. به همین علت وجود گیج فشار جهت مشاهده فشار واحد پیش تصفیه ضروری است. این گیج فشار ایجاد شده توسط پمپ پیش تصفیه و همچنین اختلاف فشار ایجاد شده در فیلتر شنی و فیلتر کارتریج را نشان می دهد.
این اعداد کمک به درک دقیقی از شرایط شن های داخل فیلتر شنی و فیلتر کارتریج به ما میدهد. به این صورت که اگر اختلاف فشار بیشتر از حد طبیعی باشد به معنی گرفتگی فیلتر شنی و فیلتر کارتریج و نیاز به شست و شو و یا تعویض آن ها می باشد.