شماره تماس: 09051477542
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 14:00
قم شهرک صنعتی شکوهیه خیابان مفتح پلاک K69
اولين تولید کننده دستگاه اسمز معکوس
دارنده گواهی ثبت اختراع
آزمایشگاه تخصص آب و فاضلاب
راهنمای سفارش
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

SWSR-314 500 M3/D
SWSR-314 500 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران 8 اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲ تن و ابعاد آن ( ۲.۵ ارتفاع * ۲.۵ عرض * ۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۵۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۳۵ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

7,500,000,000 تومان
SWSR-312 200 M3/D
SWSR-312 200 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران 8 اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۲۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱ تن و ابعاد آن ( ۲.۵ ارتفاع * ۲ عرض * ۴ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۸۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۱۶ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

3,000,000,000 تومان
SWSR-310 100 M3/D
SWSR-310 100 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۱۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۵۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۲ ارتفاع * ۱ عرض * ۲.۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۴۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۸ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

2,000,000,000 تومان
SWSR-309 50 M3/D
SWSR-309 50 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۵۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲۲۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲.۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۳۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۳ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

1,000,000,000 تومان
SWSR-307 24 M3/D
SWSR-307 24 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۲۴ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۲۴ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۲۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۲ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

500,000,000 تومان
SWSR-305 10 M3/D
SWSR-305 10 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۱۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۱۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱۵۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۲۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۱ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

200,000,000 تومان
SWSR-304 5 M3/D
SWSR-304 5 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۵ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱۲۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۵ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۰.۷ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

100,000,000 تومان
SWSR-303 2 M3/D
SWSR-303 2 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۲ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران اسپایرال واند SWصنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۲ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۰.۵ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

85,000,000 تومان
SWSR-301 500 Lit/d
SWSR-301 500 Lit/d

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۵۰۰ لیتر در شبانه روز کوچکترین دستگاه تصفیه آب دریایی صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵۰۰ لیتر آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد. طراحی این دستگاه با هدف تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۷۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱ ارتفاع * ۰.۵ عرض * ۱ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۰.۲ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

70,000,000 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

تصفیه آب دریا | دستگاه آب شیرین کن دریایی با قابلیت شیرین سازی تا 99 درصد

 

دستگاه تصفیه آب دریا (آب شیرین کن دریایی) چیست؟

محدود بودن منابع آب شیرین و از طرفی نیاز روز افزون بشر به این منابع سبب شده تا از آب دریا برای آشامیدن استفاده شود. اما آب دریا شور است و برای آشامیدن نیاز به تصفیه دارد. تصفیه آب دریا با هدف نمک زدایی یعنی حذف نمک و املاح اضافی از آب صورت می گیرد.  تصفیه آب به دو روش تقطیر حرارتی و جداسازی غشایی امکان پذیر است.

دستگاه تصفیه آب دریا یا آب شیرین کن دریایی (Sea water purifier)، دستگاهی است که از طریق بکار گیری روش های مختلف، ذرات نمک و انواع املاح آلاینده های احتمالی آب شور دریا را با هدف مناسب سازی کیفیت آب دریا و ارتقا کیفیت آن برای کاربرد های مختلف ( نظیر؛ آشامیدن، کشاورزی و غیره ) حذف می کند. 


 
انواع آب TDS  ( ppm )
آب مقطر ۰
آب معدنی کمتر از ۲۰۰
آب آشامیدنی مطابق استاندارد جهانی کمتر از ۵۰۰
آب تب واتر کمتر از ۵۰۰۰
آب برکیش واتر کمتر از ۱۵۰۰۰
آب دریا کمتر از ۴۸۰۰۰

دستگاه های تصفیه آب دریا توانایی دریافت آب خام دریا ها و اقیانوس ها را دارند، آب دریا شامل آب های آزاد اقیانوس ها از جمله آب خلیج فارس و آب دریا ها و دریاچه ها شامل آب دریای خزر است و دارای TDS  کمتر از ۴۸۰۰۰ ppm  است. آب دریا دارای مقدار زیادی نمک، مواد معدنی، ملکول ها و ویروس های آلی و  است و به علت املاح بالا غیر قابل خوردن است و حتی امکان مرگ دارد، آب دریا رسوب پذیر است و فاقد رنگ و بو است.

اجزای دستگاه تصفیه آب دریا

 • پیش تصفیه:
  ​۱. فیلتر شنی و کربن اکتیو
  ۲. فیلتر کارتریج
  ۳. سیستم تزریق ضد رسوب و خنثی کننده کلر

 • تصفیه اسمز معکوس:

تصفیه آب در روش اسمز معکوس نیاز به فشار آب بالا دارد تا بتواند فرآیند اسمز را برعکس کند بنابرین پمپ های فشار بالا، محفظه تحت فشار و فیلتر اسمز معکوس از اجزای تصفیه اسمز معکوس هستند.

 • تجهیزات کنترلی و اتوماتیک:
​دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دارای تجهیزات کار به صورت اتوماتیک و مانیتور اطلاعات فشار، دبی، ریکاوری، PH و TDS است.
 

مزایای استفاده از آب شیرین کن دریایی

دستگاه های تصفیه آب صنعتی استفاده از منابع تمام نشدنی دریا ها و اقیانوس ها را سبب می شود. از تصفیه آب دریا ها می توان آب شرب مورد نیاز در مناطقی که منابع آب شیرین محدود است،  اسکله ها، کشتی ها و ناو های جنگی، جزیره ها و غیره استفاده کرد. تصفیه سازی آب دریا پیچیده است چون علاوه ذرات نمک مواد اضافی دیگری مانند؛ جلبک، باکتری ها، ذرات جاندار و غیره دارد که تنها با استفاده از دستگاه های آب شیرین کن دریایی امکان دارد.
دستگاه آب شیرین کن دریایی پمپ فشار قوی دارد که پساب حاصل از آن کمتر و میزان آب تصفیه شده بیشتر است.
آب های دریا و اقیانوس ناخالصی زیادی دارند، بنابراین دستگاهی که برای تصفیه این کار استفاده می شود باید قطعاتی متناسب با املاح و ناخالصی های آب دریا باشد تا به سرعت دچار فرسایش و آسیب نشوند.

منابع آبی که از طریق دریا ها و اقیانوس ها در دسترس هستند، به قدری زیاد است که می توان آن ها را بی انتها دانست. بنابراین استفاده از تجهیزات و  آب شیرین کن های صنعتی دریایی می تواند فرآیند تولید آب شیرین را سریعتر و کارآمد تر می کند.
طبیعی است که تصفیه آب در مقیاس بزرگ پرهزینه و دشوار خواهد بود. این در حالی است که آب شیرین کن های صنعتی قدرتمند، مقرون به صرفه و مطمئن است. ضمن اینکه پساب ها و شورابه های باقی مانده از فرآیند تصفیه آب محیط زیست را تهدید نمی کند.

امکان شستشوی CIP وجود دارد. ممبران های دستگاه آب شیرین کن بعد از مدتی دچار رسوب و گرفتگی می شود که نیاز به لایه برداری دارد. ممبران ها آب تصفیه شده را عبور داده و مانع رسوبات و ناخالصی ها می شود. این ذرات کلوئیدی و املاح اضافی آب به مرور زمان در عملکرد و بازدهی ممبران ها مشکل ایجاد میکند. آب تولید شده در در قسمت وسل، ممبران ها را تمیز میکند.
 

روش های تصفیه آب دریا


روش های مختلفی برای تصفیه سازی آب وجود دارد که بسته به نوع و اندازه آلاینده و ناخالصی های آب می توان روش مناسب را انتخاب کرد. انواع روش های تصفیه سازی آب دریا در دو دسته ی اصلی قرار میگیرد:
 1.  روش های تقطیر ( حرارتی) شامل؛ تبخیر ناگهانی چند مرحله ا (MSF)، تقطیر چند مرحله ای (MED) ، فشرده سازی حرارتی بخار(TVC)، فشرده سازی مکانیکی بخار(MVC)
 2. جداسازی غشایی شامل؛  اسمز معکوس (RO)، اسمز مستقیم (FO)، الکترودیالیز(ED).
 
 • تصفیه آب به روش اسمز مستقیم (FO)


اسمز فرآیندی است که به صورت کاملا طبیعی اتفاق می افتد. دو محلول که غلظت متفاوت دارند و توسط یک غشا‌ء نیمه تراوا (لایه غشایی که برای برخی از ذرات نفوذ پذیر و نسبت به برخی ذرات دیگر نفوذ ناپذیر است) از هم جدا شده باشند، توسط فشار اسمزی محلول با غلظت کمتر (آب شور) به سمت محلول با غلظت بیشتر (محلول جاذب یا کِشنده) حرکت می کند تا در نهایت یک تعادل غلظتی برقرار شود. حال از این روش برای تصفیه آب دریا می توان بهره گرفت. اما چگونه؟
بدین صورت که باید محلولی را در مقابل آب دریا قرار داد که غلظتی بالاتر از آب دریا داشته باشد. این محلول نقش “کِشنده” و آب شور دریا نقش “خوراک ” را دارد. بدین صورت آب دریا به سمت کشنده جذب می شود که از غشای نیمه تراوا (لایه ای میان محلول ها که عبور دهنده ی آب است اما نمک و املاح اضافی را عبور نمی دهد) عبور کرده و محلول کِشنده رقیق می شود. در ادامه محلول کشنده ی رقیق شده طی یک عملیات اسمزی ثانویه به آب خالص تبدیل می شود.
در این روش هیچ انرژی صرف حرکت و هدایت محلول تحت عنوان نیروی محرکه نمی شود و تنها از محلول کشنده استفاده می شود. نکته مهم و حائز اهمیت در روش اسمز مستقیم، انتخاب نوع محلول کِشنده است تا ضمن اینکه انتقال آب از ممبران را با سرعت و قدرت مناسب را داشته و هم چنین قابل بازیافت باشد و در صورت رها شدن در طبیعت به محیط زیست آسیب وارد نکند.
 
 • تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس (RO)

روش اسمز معکوس (ًReverse Osmosis) روشی مفید و ثمربخش برای نمک زدایی آب دریا با استفاده از یک غشای نیمه تراوا است. طی این فرآیند نمک و ناخالصی های آب دریا از طریق اعمال فشار و انرژی جدا شده و آب تصفیه شده تولید می شود.
همانطور که گفته شد اسمز به صورت طبیعی اتفاق می افتد پس برای اجرای معکوس این روش نیاز به اعمال انرژی داریم. آب دریا به سبب شوری و ناخالصی که دارد دارای فشار اسمزی است. برای شیرین سازی آب به اعمال انرژی بیشتر از آن فشار اسمزی نیاز داریم تا بر آن غلبه کند. یعنی هرچه شوری آب بیشتر، فشار هم باید بیشتر باشد. ضمن اینکه فشار بیشتر می تواند در سرعت انتقال و تولید آب شیرین اثر مثبت داشته باشد. شایان ذکر است که اسمز معکوس در مقایسه با اسمز مستقیم (FO) به صرفه تر است در حالیکه به انرژی کمتری نسبت به روش های حرارتی نیاز دارد و تنها در صورتی که انرژی مصرفی کم هزینه باشد استفاده از این روش بهتر است.

دستگاه های تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس، برای تصفیه این نوع آب طراحی شده اند و می توانند آب دریا با TDS ۴۸۰۰۰ ppm را در ظرفیت های مختلف به آب معدنی با TDS  کمتر از ۵۰۰ تبدیل کنند.
 
 • روش شیرین سازی آب با الکترودیالیز (ED)

در روش الکترودیالیز صفحات کاتیونی و آنیونی جایگزین غشاء نیمه تراوا در روش اسمز می شود و به عنوان یک فیلتر عمل کرده و یون ها را از آب جدا می کند. نیروی محرکه در الکترودیالیز جریان برق است که اختلاف پتانسیل بین ذرات ایجاد کرده و باعث می شود که یون های با بار مثبت  به صفحه کاتدی (الکترود منفی) و یون های با بار منفی به صفحه آندی (الکترود مثبت) جذب می شوند. بدین ترتیب آب درون کانال نمک زدایی می شود.
در تصفیه سازی آب به روش الکترود دیالیز تنها ذرات یونی از آب جدا می شوند. به مرور زمان ممکن است که غشا ها دچار رسوب شوند که برای رسوب گیری آن ها از روش RED یا الکترود دیالیز معکوس استفاده می شود. طی این فرآیند کانال های آب شیرین و آب شور با هم جابه جا شده و از ایجاد رسوب جلوگیری می شود.
 
 • روش شیرین سازی آب به روش msf

روش MSF از روش های حرارتی شیرین سازی آب است که بر پایه تقطیر یا تبخیر و میعان  متوالی است .
در روش تقطیر چند مرحله ای یا Multi Stage Flashing تولید آب شیرین از طریق  فرایند چند مرحله تبخیر ناگهانی انجام می شود.
 
آب شور دریا به مخازنی وارد شده تا گرم شوند بعد از آن آب گرم شده به سمت مخازنی هدایت می شود که فشار کمتری دارند ولی آب شور به دلیل اینکه از قبل گرم است با ورود به مخزن بعدی، دچار تبخیر ناگهانی می شود. بخار تولید شده در این مرحله از یک فیلتر عبور داده می شود که تمامی قطرات آب نمک خارج شود. این مرحله تبخیر و میعان چندین بار تکرار می شود البته هر مرحله با فشار کمتری و درنتیجه دمای جوش کمتر انجام می شود. کنترل دما در تمامی مراحل خصوصا در مرحله آخر در عملیات های زمستانی مهم است.  
روش تقطیر چند مرحله ای بازدهی بالایی دارد و هم چنین زمانی که از گرمای اتلاف برای فرآیند تقطیر استفاده شود، هزینه پیاده سازی این روش کم است اما امکان تشکیل رسوب در لوله های آب از معضلات این روش است.
 
 • تصفیه آب دریا به روش MED

روش MED (Multiple-effect distillation) یا تقطیر چند اثره  روشی برای شیرین سازی آب است که پایه و اساس آن همچون MSF است با این تفاوت که مشکل احتمال رسوب لوله ها را تا حدی حل کرده است و مرحله پیش تصفیه هم ندارد.
عملکرد MED به این صورت است که بخار اولیه از طریق سوزاندن سوخت های چون زغال سنگ تولید می شود. آب شور دریا روی لوله هایی که بخار دارد، پاشیده می شود و طی عمل تبخیری که صورت می گیرد، نمک و آلاینده های آب جدا میشوند. در مرحله بعد بخار حاصل از تبخیر آب شور دریا به آب شیرین تبدیل می شود.  این مراحل تکرار می شود تا آب شیرین با کیفیت مطلوب و مورد انتظار تولید شود.
این روش هم مانند سایر روش ها مزایا و معایب خاص خود را دارد.برای مثال؛ نیاز به تولید بخار و ایجاد آلاینده در هوا از معایب این روش است اما درمقابل برای تولید بخار می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. همچنین میزان انرژی مصرفی در این روش در مقایسه با روش هایی مانند؛ اسمز معکوس و MSF کمتر است.
تولید آب شیرین از روش تقطیر چند اثره یا effect distillation Multiple-
 
 • دستگاه آب شیرین کن دریایی VCD

روشی دیگر که تصفیه آب را میتوان به کمک آن انجام داد، روش تراکم بخار است. تراکم بخار با این هدف صورت می گیرد که فشار و دمای آن افزایش یابد. بخار متراکم شده می تواند منبع انرژی مورد نیاز برای عمل تبخیر باشد. متراکم کردن بخار به دو روش الکتریکی و مکانیکی قابل انجام است. متراکم سازی بخار به روش مکانیکی را به اختصار (Mechanical Vapor Compression) MVC نامیده می شود. روش MVC خود به دو صورت انجام می شود:
 
 • VC: تراکم بخار در فشار اتمسفر
 • VVC : تراکم بخار در فشار زیر اتمسفر
   

کاربرد دستگاه آب شیرین کن دریایی

همانطور که گفته شد با توجه به اینکه منابع آب زیرزمینی به نسبت میزان مصرفی که وجود دارد، محدود است بهتر است آب مصرفی در مواردی چون کشاورزی،  نیروگاه های برق، بیمارستان ها، کارخانه جات و .... از تصفیه آب شور دریا ها تامین شود. بنابراین در مناطقی که نزدیک دریا هستند می توان از آب شیرین کن دریایی به منظور شیرین سازی آب دریا برای مصارف نام برده استفاده کرد. شیرین سازی آب دریا هم، به حفظ منابع آب زیر زمین کمک می کند و هم از مشکلات احتمالی که در صورت استفاده از آب ناخالص همراه با آلاینده و املاح اضافی ممکن است پیش آید، جلوگیری به عمل می آورد.

از آنجا که روش های مختلفی برای تصفیه آب بیان شد، در هر زمینه می توان روش مناسب آن را انتخاب کرد. برای مثال؛ در مناطق اطراف خلیج فارس به سبب اینکه تامین انرژی حرارتی آسان است روش MSF کاربردی تر است.

مشاهده بیشتر