شماره تماس: 09051477542
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 14:00
قم شهرک صنعتی شکوهیه خیابان مفتح پلاک K69
اولين تولید کننده دستگاه اسمز معکوس
دارنده گواهی ثبت اختراع
آزمایشگاه تخصص آب و فاضلاب
راهنمای سفارش
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BWSR-112 1000 M3/D
BWSR-112 1000 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس برکیش واتر ۱۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران 8 اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۱۰۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد و طراحی آن به گونه‌ای بوده که تغییر کیفیت در آب ورودی روی محصول دستگاه تاثیر منفی نداشته باشد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۱۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۴ تن و ابعاد آن ( ۲.۵ ارتفاع * ۵ عرض * ۸ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۵۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۳۵ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

3,850,000,000 تومان
BWSR-201 5 m3/d
BWSR-201 5 m3/d

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس برکیش واتر ۵ متر مکعب در شبانه روز کوچکترین دستگاه تصفیه آب برکیش واتر صنعتی است این دستگاه توانایی تولید ۵ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد و طراحی آن به گونه‌ای بوده که تغییر کیفیت در آب ورودی روی محصول دستگاه تاثیر منفی نداشته باشد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۱۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۰.۲۵ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

100,000,000 تومان
TWSR-111 500 M3/D
TWSR-111 500 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس تب واتر ۵۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران 8 اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲ تن و ابعاد آن ( ۲.۵ ارتفاع * ۲.۵ عرض * ۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۸۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۱۸ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

1,400,000,000 تومان
SWSR-314 500 M3/D
SWSR-314 500 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران 8 اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲ تن و ابعاد آن ( ۲.۵ ارتفاع * ۲.۵ عرض * ۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۵۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۳۵ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

7,500,000,000 تومان
BWSR-102 10 M3/D
BWSR-102 10 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس برکیش واتر ۱۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۴ اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۱۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد و طراحی آن به گونه‌ای بوده که تغییر کیفیت در آب ورودی روی محصول دستگاه تاثیر منفی نداشته باشد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۱۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱۵۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۰.۵ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

120,000,000 تومان
TWSR-109 200 M3/D
TWSR-109 200 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس تب واتر ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۲۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱ تن و ابعاد آن ( ۲.۵ ارتفاع * ۲ عرض * ۴ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۳۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۸ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

600,000,000 تومان
SWSR-312 200 M3/D
SWSR-312 200 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران 8 اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۲۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱ تن و ابعاد آن ( ۲.۵ ارتفاع * ۲ عرض * ۴ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۸۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۱۶ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

3,000,000,000 تومان
BWSR-104 24 M3/D
BWSR-104 24 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس برکیش واتر ۲۴ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۲۴ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد و طراحی آن به گونه‌ای بوده که تغییر کیفیت در آب ورودی روی محصول دستگاه تاثیر منفی نداشته باشد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۱۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۱ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

155,000,000 تومان
SWSR-310 100 M3/D
SWSR-310 100 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۱۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۵۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۲ ارتفاع * ۱ عرض * ۲.۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۴۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۸ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

2,000,000,000 تومان
TWSR-107 100 M3/D
TWSR-107 100 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس تب واتر ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۱۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۵۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۲ ارتفاع * ۱ عرض * ۲.۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۲۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۴ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

320,000,000 تومان
SWSR-309 50 M3/D
SWSR-309 50 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۵۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲۲۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲.۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۳۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۳ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

1,000,000,000 تومان
BWSR-106 50 M3/D
BWSR-106 50 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس برکیش واتر ۵۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد و طراحی آن به گونه‌ای بوده که تغییر کیفیت در آب ورودی روی محصول دستگاه تاثیر منفی نداشته باشد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۱۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲۲۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲.۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۲۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۱.۵ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

215,000,000 تومان
BWSR-107 100 M3/D
BWSR-107 100 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس برکیش واتر ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۱۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد و طراحی آن به گونه‌ای بوده که تغییر کیفیت در آب ورودی روی محصول دستگاه تاثیر منفی نداشته باشد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۱۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۵۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۲ ارتفاع * ۱ عرض * ۲.۵ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۳۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۴ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

380,000,000 تومان
SWSR-307 24 M3/D
SWSR-307 24 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۲۴ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۲۴ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۲۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۲ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

500,000,000 تومان
TWSR-104 24 M3/D
TWSR-104 24 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس تب واتر ۲۴ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۲۴ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۲۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۱ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

130,000,000 تومان
SWSR-305 10 M3/D
SWSR-305 10 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۱۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۱۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱۵۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۲۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۱ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

200,000,000 تومان
BWSR-109 200 M3/D
BWSR-109 200 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس برکیش واتر ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران 8 اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۲۰۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد و طراحی آن به گونه‌ای بوده که تغییر کیفیت در آب ورودی روی محصول دستگاه تاثیر منفی نداشته باشد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۱۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۶۰ تا ۸۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱ تن و ابعاد آن ( ۲.۵ ارتفاع * ۲ عرض * ۴ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۴۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۸ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

720,000,000 تومان
TWSR-102 10 M3/D
TWSR-102 10 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس تب واتر ۱۰ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۴ اینچ اسپایرال واند صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۱۰ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱۵۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۰.۵ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

100,000,000 تومان
SWSR-304 5 M3/D
SWSR-304 5 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی ۵ متر مکعب در شبانه روز دارای ممبران ۸ اینچ اسپایرال واند SW صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۸ درصد املاح آب را دارد و طراحی این دستگاه به منظور تولید آب آشامیدنی با کیفیت از آب دریا است. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۴۸۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۵۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۴۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱۲۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۵ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۰.۷ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۳۰ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

100,000,000 تومان
TWSR-101 5 M3/D
TWSR-101 5 M3/D

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس تب واتر ۵ متر مکعب در شبانه روز کوچکترین دستگاه تصفیه آب تب واتر صنعتی است. این دستگاه توانایی تولید ۵ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با قدرت دفع ۹۹.۵ درصد املاح آب را دارد. آب ورودی مناسب این دستگاه دارای tds ۵۰۰۰ ppm است و آب شیرین تولید شده توسط این دستگاه دارای tds بین ۵۰ تا ۲۰۰ است که مطابق استاندارد جهانی آب آشامیدنی است. نرخ تبدیل آب ورودی به آب شیرین (ریکاوری) این دستگاه ۵۰ درصد است که توانایی افزایش تا ۷۰ درصد را نیز دارد. به این معنی که ۵۰ تا ۷۰ درصد از آب ورودی به آب شیرین تبدیل می شود. این دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته در شرایط دشوار و به صورت اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. وزن این دستگاه ۱۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن ( ۱.۵ ارتفاع * ۱ عرض * ۲ طول ) متر است و با توجه به منبع آب ورودی و خروجی به ۱۰ متر فضا نیاز دارد. برق مصرفی این دستگاه ۳ فاز و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه ۰.۲۵ کیلووات ساعت است. فشار عملکرد پیش تصفیه این دستگاه ۴ بار و فشار عملکرد تصفیه اصلی ۱۵ بار می باشد. این دستگاه شامل فیلتر پیش تصفیه شنی و کربن اکتیو، فیلتر پیش تصفیه کارتریج، سیستم تصفیه اسمز معکوس، سیستم تزریق مواد شیمیایی، پمپ پیشران و پمپ طبقاطی، تابلو فرمان، تجهیزات اتوماتیک و حفاضتی می باشد.

85,000,000 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

قیمت و خرید تصفیه آب صنعتی RO یا آب شیرین کن صنعتی

آب از عناصر مهم و پایه در هر صنعتی است. حال اگر آب مورد استفاده در صنایع تمیز و خالص باشد  احتمال بروز  مشکلات ناشی از مصرف آب های آلوده تا حد زیادی کاهش می یابد. همین امر اهمیت استفاده از دستگاه های تصفیه آب صنعتی را در صنایع مختلف دو چندان کرده است. از طرفی هم افزایش چشمگیر نیاز جهان به آب های زیرزمینی مانعی است برای مصرف منابع آب شیرین برای مصارف غیر آشامیدنی. دستگاه تصفیه آب صنعتی و دستگاه آب شیرین کن صنعتی ابزاری برای بهبود کیفیت آب مورد استفاده صنایع امروز هستند.
 

تصفیه آب صنعتی چیست؟

دستگاهی که روزانه مقدار مشخصی آب را از طریق روش های مختلف برای مصرف در صنایع مختلف پاکسازی،تصفیه کرده و آبی خالص و عاری از هرگونه آلاینده و مواد اضافی را تولید می کند، دستگاه تصفیه آب صنعتی نام دارد.

دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن صنعتی دستگاهی با عملکرد مشابه سایر دستگاه های تصفیه دریایی و خانگی، با این تفاوت که تصفیه آب صنعتی حجم آب بیشتری را در یک بازه زمانی تصفیه می کند. دستگاه هایی با ظرفیت6 تا 3000 متر مکعب آب تصفیه شده در روز، دستگاه آب شیرین کن صنعتی و دستگاه هایی با ظرفیت 3-6 متر مکعب آب تصفیه شده در روز را تصفیه آب نیمه صنعتی می نامند. دستگاه آب شیرین کن صنعتی با روش اسمز معکوس (RO)؛ تمام باکتری ها، میکروارگنیسم ها، مواد و املاح معدنی را از آب آلوده جدا می کند، از این رو دستگاه تصفیه آب RO (اسمز معکوس) نام دیگر این دستگاه است.
 

انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب روش های مختلفی دارد و روش اسمز معکوس روش نوین در تصفیه آب است که در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دلیل برتری تصفیه آب به روش اسمز معکوس قدرت تصفیه است، روزنه های فیلتر اسمز معکوس (ممبران) به اندازه یک پیکو متر معادل ۰.۱ نانومتر است که کوچکترین از میان روش های تصفیه آب است. به همین خاطر تمام ملکول ها و ویروس های ارگانیک و ۹۹.۸ درصد مواد معدنی موجود در آب را حذف می کند. قدرت تصفیه بالا و ارزان تر بودن تصفیه هر متر مکعب آب نسبت به روش های دیگر است باعث شده تصفیه آب به روش اسمز معکوس بهترین روش تصفیه آب باشد.
دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس بسته به نوع آب ورودی  به ۳ دسته تقسیم می شوند:

 • دستگاه تصفیه آب تب واتر

آب تب واتر آب لوله کشی و یا چاه نیمه شیرین می تواند باشد، مجموع املاح آب TDS کمتر از ۵۰۰۰ ppm است و رنگ و بو ندارد.
 

 • دستگاه تصفیه آب برکیش واتر

آب برکیش واتر آب چاه ها و رودخانه ها و دیگر آب های سطحی است. مجموع املاح آب TDS کمتر از ۱۵۰۰۰  ppmاست.
 

 • دستگاه تصفیه آب دریا

آب دریا ها و اقیانوس ها بسیار شور است، TDS  آب دریای خزر ۳۸۰۰۰ ppm و TDS  آب های آزاد تمام دنیا از جمله خلیج فارس ۴۸۰۰۰ ppm است.
 
دستگاه تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس می توانند در ظرفیت های تولید مختلف انواع آب های نامبرده را به آب خوراکی با TDSزیر ۵۰۰ ppm مطابق استاندارد سازمان بهداشت جهانی WHO تبدیل کند.
 

انواع روش های تصفیه آب صنعتی

در آب شیرین کن های حرارتی جداسازی مولکول های آب از دیگر ذرات جامد و آلوده ی آب از طریق دو عمل تبخیر و میعان صورت می گیرد به این صورت که بخار حاصل از تبخیر را با سرد کردن (میعان) به آب شیرین تبدیل میکنند. در این روش از تصفیه آب صنعتی نسبت به سایر روش ها این است که نیاز به فرایند پیش تصفیه ندارد، مصرف انرژی الکتریکی پایین تر است و آب شیرین تولیدی با کیفیت تر و خلوص بیشتر است.

دستگاه های تصفیه آب صنعتی با توجه به نوع ساز و کاری که دارند در انواع مختلف طراحی و ساخته می شوند. از انواع آب شیرین کن صنعتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • روش تبادل یونی 
 • روش فیلتراسیون
 • روش اسمز معکوس (RO)
 • روش گندزدایی
 • الکترودیالیز
 • الکترودیالیز معکوس 
 • دستگاه ضد عفونی کننده اشعه ماوراء بنفش
 

آب شیرین کن صنعتی چیست؟

آب شیرین کن صنعتی در واقع همان دستگاه تصفیه آب صنعتی است که تکنولوژی اسمز معکوس (Reverse Osmosis)  روی آن پیاده شده است و انواع آب های شور ولب شور را به بهترین شکل ممکن شیرین و تصفیه می کند. آب حاصل از این دستگاه خالص ترین و مناسب ترین آب برای آشامیدن و استفاده در صنایع مختلف داروسازی، صنایع غذایی و به طور کلی هر صنعتی که به آب خالص و شیرین نیاز دارد، است. مهم ترین علت و هدف استفاده از دستگاه  آب شیرین کن صنعتی نیاز صنایع مختلف؛ داروسازی، غذایی و دامداری و کشاورزی به آب شیرین و خالص است که به کمک این دستگاه می توان کیفیت آب شور دریا را که پیش از تصفیه و شیرین سازی حاوی مقدار زیادی نمک و املاح اضافی است را به حد مطلوب برای بهره برداری ارتقاء داد.
 

انواع آب شیرین کن صنعتی

در گذشته و زمانی که آب شیرین کن ها به تازگی روی کار آمده بودند، تنها برای تولید آب شیرین قابل شرب استفاده می شده است اما امروزه نیاز صنایع باعث شده است که استفاده از دستگاه آب شیرین کن گسترده شده و انواع مختلفی از آن تولید و در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه به بیان اصلی ترین انواع آب شیرین کن صنعتی RO می پردازیم.

 
 • آب شیرین کن صنعتی کشاورزی

صنعت کشاورزی از آن جهت به آب شیرین و تصفیه شده نیاز دارد که املاح و مواد اضافی موجود در آب های سنگین زیرزمینی و آب شور دریا ها باعث می شود که سلامت و حاصلخیزی زمین های کشاورزی تحت تاثیرات سوء قرار بگیرد و مسلما محصولات حاصل از آبیاری  با آب های آلوده و نامناسب هم کیفیت مطلوبی نخواهند داشت. بنابراین استفاده از دستگاه آب شیرین کشاورزی در مناطقی که دسترسی به آب  شیرین و سالم جهت امور کشاورزی سخت و دشوار باشد، بهترین گزینه است.
 
 • آب شیرین کن صنعتی گلخانه ای 

همانطور که در بحث قبلی بیان شد ما برای پرورش و تولید محصولات کشاورزی به آب با سختی مناسب و عاری از آلودگی نیاز داریم، در همین راستا دستگاه هایی تحت عنوان دستگاه آب شیرین کن صنعتی گلخانه ای طراحی و تولید شده است که آب شیرین مورد نیاز برای پرورش گیاهان و محصولات گلخانه ای را تامین کنند.
 
 • آب شیرین کن مرغداری

صنعت دیگری که برای ادامه فعالیت به دستگاهی برای تولید آب شیرین نیاز دارد، صنعت پرورش دام و طیور است. استفاده از آب های سنگین، آلوده و شور منجر به بیماری های گوارشی و کلیوی طیور می شود. دستگاه تصفیه آب صنعتی مرغداری مجهز به تکنولوژی اسمز معکوس میزان TDS آب را در حدی کاهش می دهد که برای مصرف در صنعت مرغداری مناسب شود. 
 
 • آب شیرین کن صنعتی حرارتی

فرآیند تبخیر یکی از روش هایی است که در فرآیند شیرین سازی آب از آن استفاده می شود دستگاه آب شیرین کن های حرارتی دستگاهی است که در آن آب های شور تا حد بخار شدن حرارت داده می شود و بخار حاصل از فرآیند تبخیر به مایع تبدیل شده و آب شیرین خالص تولید می شود. برای اینکه فرآیند تبخیر انجام شود، یا فشار بخار در آب شور را کاهش می دهند ویا آب شور را حرارت می دهند تا به نقطه ی جوش برسد. انواع روش های آب شیرین کن حرارتی عبارتند از:
 
 • تقطیر ناگهانی چند مرحله ای(MSF)
 • تقطیر چند مرحله ای(MED) 
 • تقطیر تراکمی بخار(VCD)
   
 • آب شیرین کن صنعتی خورشیدی 

یک دستگاه آب شیرین کن که از طریق تبخیر و تقطیر به آب شور را شیرین و تصفیه می کند نیاز به انرژی برای حرارت دارند و این خود هزینه ای را می طلبد. به همین جهت میتوان از انرژی خورشیدی برای تامین انرژی مورد تولید حرارت استفاده کرد. دستگاه آب شیرین کن خورشیدی ( Solar desalination) دستگاهی است که قابلیت تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی مورد نیاز فرآیند تبخیر را دارد. ساخت، نصب و نگهداری از این دستگاه اسان است و به تخصص و هزینه های بالا نیاز ندارد. در مناطق ساحلی که باید آب شوررا به شیرین تبدیل کنند، آب شیرین کن خورشیدی یکی از بهترین گزینه هاست. کاربرد های دیگر این دستگاه برای تولید آب خالص در بیمارستان و آزمایشگاه ها برای استریل کردن و تجزیه مواد است.

تفاوت آب شیرین کن صنعتی و تصفیه آب صنعتی؟

حال سوال این است آیا تصفیه آب صنعتی با آب شیرین کن صنعتی تفاوتی دارند؟ اگر بخواهیم به صورت کلی بگوییم، بله یک دستگاه تصفیه آب و یک دستگاه آب شیرین کن تفاوت باهم دارند. تفاوت این دو دستگاه در این است که دستگاه تصفیه آب قابلیت شیرین سازی و از بین بردن شوری آب بامیزان شوری بالا را به طور کامل ندارد. این در حالی است که آب شیرین کن همانطور که از نامش پیداست آب شور را شیرین می کند. تفاوت دیگر این دو دستگاه اینجاست که آب شیرین کن قابلیت تصفیه سازی را نیز دارد اما یک دستگاه آب تصفیه کن  فقط آب را تصفیه و املاح اضافی آن را حذف می کند و آب ورودی به آن اغلب آب شیرین است.
به عبارتی ما نمی توانیم به یک دستگاه تصفیه آب صنعتی، آب شیرین کن صنعتی هم بگوییم مگر آنکه دستگاه بر اساس روش اسمز معکوس طراحی و تولید شده باشد. فیلتر ها و مراحل تصفیه در روش اسمز معکوس به گونه ای طراحی شده است که هم قابلیت تصفیه سازی و هم شیرین سازی آب های شور و آلوده را دارد از همین رو، این روش به یکی از پرکاربرد ترین و درعین حال مقرون به صرفه ترین روش ها از لحاظ مصرف انرژی شناخته شود. پس یک آب شیرین کن صنعتی RO، همان دستگاه تصفیه آب صنعتی RO است.
 

کاربرد آب شیرین کن صنعتی RO

در هر صنعتی که آب یکی از مواد اولیه باشد استفاده از دستگاه های تصفیه کننده آب یک ضرورت حساب می شود.چون استفاده از آب های آلوده در برخی از صنایع اصلا جایز نیست. برای مثال در صنایعی مانند؛ صنایع داروسازی، بیمارستان ها و آرایشی و بهداشتی آب مصرفی باید دیونیزه (عاری از یون های مثبت و منفی) باشد.  اصولا برای تصفیه آب در حجم بالای دو هزار لیتر از دستگاه تصفیه آب صنعتی و برای حجم کمتر از این دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی استفاده می شود.
موارد کاربرد دستگاه آب شیرین کن صنعتی 

 • صنایع داروسازی 
 • تولید مواد آرایشی و بهداشتی
 • تولید محصولات شوینده
 • کشاورزی
 • صنعت خودروسازی
 • صنعت آبکاری
 • صنعت برق
 • صنعت دام و طیور
 • صنعت تولید پلاستیک
 • استفاده در بیمارستان ها برای دستگاه دیالیز
 • تولید کاغذ
 • صنعت نساجی
 • رنگ سازی

مزایای استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی

استفاده از دستگاه آب شیرین کن صنعتی در صنایع مختلف مفید است و میتواند امکانات لازم برای تولید آب شیرین را فراهم کند. چون استفاده از آب سالم، تمیز و با کیفیت در سلامت و طول عمر تجهیزات صنعتی اثر مستقیم دارد. این در حالی است که استفاده از منابع آب آلوده و تصفیه نشده اثر مخرب و مستقیم  در کیفیت محصولات تولیدی و عملکرد تجهیزات دارد. آب مصرفی در صنایع اگر تصفیه شده و تمیز باشد از مواردی چون؛ رشد موجودات میکروبیولوژیکی، تشکیل پساب باقیمانده، پوسته پوسته شدن  و خوردگی را جلوگیری می شود.
آب شیرین کن های صنعتی دارای مزیت هایی هستند که از جمله ی آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نصب و نگهداری از آنها آسان است
 • قابلیت دریافت آب در حجم و سختی های متفاوت
 • تولید روزانه آب تصفیه شده در حجم زیاد
 • از مواد شیمیایی استفاده نمی شود پس ضرری برای مصرف کننده دارد
 • مقرون به صرفه بودن خصوصا در مواردی که قابلیت بازیافت پساب را داشته باشند
 • قابلیت تعویض یا تعمیر یک قطعه از دستگاه در صورت خرابی به گونه ای که وابستگی به دیگر قطعات ندارد.
 

مراحل تصفیه آب صنعتی

فرآیند تصفیه آب به طور کلی شامل سه بخش؛ پیش تصفیه، تصفیه و تصفیه نهایی است که بسته به نوع و کیفیت آب ورودی و انتظاراتی که از کیفیت آب خروجی وجود دارد تعیین می شود که این مراحل به تنهایی یا به صورت ترکیبی استفاده شود. دسته بندی جزئی تری که برای مراحل شیرین سازی آب می توانیم درنظر بگیریم، به شرح زیر است:

 • مرحله گندزدایی (کلر زنی و ....)
 • مرحله پیش تصفیه آب از طریق فیلترهای کربنی وشنی
 • تصفیه آب با استفاده از فیلتر های میکرونی
 • پیاده سازی روش اسمز معکوس یا روش های حرارتی برای تصفیه آب
 • مرحله آخر که تصفیه نهایی آب است در این مرحله کیفیت آب خروجی از مرحله قبل تست می شود اگر برای استفاده در آن صنعت مورد نظر (مثلا؛ صنعت داروسازی یا کشاورزی) مناسب نباشد و نیاز به یک مرحله دیگر تصفیه داشته باشد، تصفیه نهایی انجام می شود. 
 

بهترین دستگاه تصفیه آب صنعتی 

برای دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی روش های مختلف با ویژگی های مختلف وجود دارد. اما اگر به دنبال بهترین روش برای تصفیه آب صنعتی هستید باید بدانید که همیشه موثرترین و پربازده ترین روش ممکن، بهترین روش است. منظور این است که باتوجه به صنعت، میزان خلوص آب تصفیه شده و میزان بودجه ای که می توانید به تصفیه سازی اختصاص دهید، برای انتخاب نوع تکنولوژی دستگاه تصفیه آب توچه کنید و در نهایت با توجه به ویژگی های هریک از روش های تصفیه سازی، مناسب ترین و بهترین روش را انتخاب کنید. از میان روش های بیان شده، روش فیلتراسیون و اسمز معکوس از پرکاربرد ترین روش های تصفیه آب صنعتی هستند. روش اسمز معکوس روشی با دقت بیشتر و البته هزینه بیشتر در مقایسه با نانو فیلتراسیون است. از نانو فیلتراسیون در صنایع داروسازی، تولید فرآورده های لبنی و تولید آب میوه استفاده می شود اما اگر آب کاملا خالص و عاری از هرگونه آلودگی و ذرات محلول و معلق هدف شماست بهتر است از اسمز معکوس استفاده کنید.

راهنمای انتخاب و خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی

از آب شیرین کن های صنعتی در موارد مختلف؛ کشاورزی، دام و طیور، داروسازی و غیره استفاده می شود بنابراین اولین پارامتری که برای انتخاب یک دستگاه آب شیرین کن باید تعیین شود، این است که شما دستگاه را برای چه کاری می خواهید؟ انتظار شما از دستگاه تصفیه چیست؟یک سری از پارامتر های لازم در خرید انواع دستگاه آب شیرین کن صنعتی را در نظر بگیرید تا بر اساس آن ها نوع قطعات ، روش طراحی و ساخت دستگاه تعین شود. در اینجا مهم ترین آن ها را ذکر می کنیم.

1. آب ورودی دستگاه از کجا تامین می شود و چه کیفیتی دارد؟

آب ورودی دستگاه ها ممکن است آب شهری، آب زیرزمینی، یا منابع متعددی مانند چاه و تانکر ها باشد. این مورد یکی از فاکتور هایی است که در انتخاب نوع دستگاه آب شیرین کن  می تواند تعیین کننده باشد. فاکتور TDS یا سختی آب هم مهم است. برای مثال هرچه شوری آب بیشتر باشد و به اصطلاح سختی بیشتری داشته باشد، تصفیه آن هم سخت تر و دارای مراحل بیشتری است. و لازم است دستگاهی برای تصفیه این نوع آب ها انتخاب شود که مرحله پیش تصفیه داشته باشند یا مراحل تصفیه چندین بار تکرار شود تا کیفیت دلخواه و مناسب آب حاصل شود.

2. خروجی روزانه آب تصفیه شده چقدر باشد؟

صنعت مورد نظر برای استفاده از دستگاه تصفیه آب را در نظر بگیرید و میزان آب مصرفی با میزان آب تصفیه شده توسط دستگاه را بهم مطابقت دهید. مخزن دستگاه های تصفیه آب ظرفیت و کیفیت متفاوت دارند. جنس مخزن ها برای مصارف گوناگون می تواند متفاوت باشد.

3. اجزا و قطعات دستگاه را بشناسید.

جنس لوله های دستگاه چون عبور دهنده ی آب هستند بهتر است از جنس پلاستیک یا مس باشند تا خود باعث آلودگی بیشتر آب نشود. ممبران و پمپ دستگاه تصفیه از قطعات مهم دستگاه است پس دقت کنید این قطعات از کیفیت خوبی برخوردار باشد و اصل باشد. یک فیلتر ممبران خوب حداقل دوسال باید عمر داشته باشد. تعداد لایه ها در فیلتر ممبران نیز تا حدی تعیین کننده کیفیت آن است. هرچه تعداد لایه ها بیشتر باشد میزان خروجی و کیفیت آب بهتر است.
یکی از اجزای مهم در دستگاه آب شیرین کن صنعتی، مخزن نگهدارنده ی آب است. از آنجا که حجم آب تصفیه شده بالاس این مخزن باید به گونه طراحی و ساخته شود که بتواند آب را برای مدتی در خود سالم نگه دارد.
 

نصب آب شیرین کن صنعتی

نصب آب شیرین کن صنعتی یکی از مهم ترین مراحل استفاده از آن است چون نکات مهمی وجود دارد که رعایت کردنشان در عملکرد و عمر دستگاه شما تاثیرگذار است.
توصیه اکید است که نصب دستگاه را به متخصصان فعال در این حوزه بسپارید تا با کمترین نقص ممکن انجام شود.
محل نصب دستگاه نیز مهم است. بهتر است محل قرار گیری دستگاه به گونه ای باشد که دسترسی به بخش های مختلف آن سرویس دوره ای آسان باشد.
دمای محیط دستگاه را کنترل کنید. دمای 5 تا 35 درجه سانتی گراد دمای مناسبی است که از آسیب به قطعات دستگاه جلوگیری میکند. هم چنین دقت کنید دستگاه را در معرض باران یا آفتاب قرار ندهید.

همانطور که گفته شد بهتر است در جهت افزایش طول عمر دستگاه حداکثر دمایی که به دستگاه تحمیل میکنیم، تا 35 درجه سانتی گراد باشد بنابراین دمای آب ورودی دستگاه کنترل شود.
از یک فشار سنج عقربه ای برای نشان دادن فشار آب ورودی به دستگاه استفاده کنید. کم یا زیاد بودن این عدد از حد مجاز می تواند به شما نشان دهد که مشکلی در دستگاه وجود دارد. اگر این عدد از حد نرمال بالاتر است باید فشار ورودی را کاهش دهید چون فشار بالا به قطعات دستگاه آسیب می زند ضمن اینکه کمتر بودن این عدد از حد نرمال نشانگر این است که فیلتر دستگاه ایراد دارد.   خروجی پساب دستگاه تصفیه را کنترل  کنید. اگر این مسیر گرفتگی داشته باشد، برگشت پساب ها فشار مضاعف به دستگاه و قطعات وارد می کند.
اتصالات در مسیری که به مخزن آب تصفیه شده ختم می شود، هرچه کوتاه تر، بهتر و هم چنین بهتر است از جنس پلاستیک یا استیل باشد که باعث افزایش غلظت آب نشوند.
 

شرایط نگهداری از آب شیرین کن صنعتی RO

بحث مهم دیگری که همیشه در مورد آب شیرین کن های صنعتی مطرح می شود، نحوه نگهداری آن هاست تا عملکرد و عمر مفیدشان در بیشترین حالت ممکن باشد. این دستگاه ها با مواد آلاینده سر و کار دارند پس طبیعی است که به صورت دوره ای نیاز به سرویس داشته باشند.
 نگهداری از آب شیرین کن ها در واقع همان تمیز و سالم نگه داشتن قطعات مختلف آن است. در غیر این صورت به مرور زمان قطعات مختلف آن دچار آسیب های جدی شده و کارکرد خود را از دست می دهند.

 • تمیز کردن ممبران ها

ممبران از فیلتر های اصلی و مهم دستگاه آب شیرین کن است. این فیلتر هم ورودی دارد هم خروجی. غشا ورودی ممبران فقط آب خالص را از خود عبور می دهد پس طبیعی است که بعد از مدتی آلودگی های آب در سطح آن جمع شوند به همین سبب نیاز است که ممبران ها نیاز به مراقبت دارند. در جهت نگهداری از ممبران ها، آنها را به صورت دوره ای شستشو می دهند که این عمل به اختصار (Cleaning in Place) CIP نامیده می شود. CIP عملیاتی است که طی آن لوله ها، فیلترها و تجهیزات تمیز می شود بدون آنکه از دستگاه جدا شوند. انتخاب نوع شوینده اولین مرحله در تمیز کردن ممبران هاست که با توجه به انسداد و گرفتگی های غشا انجام می شود. 

 • کنترل آب ورودی دستگاه

دمای آبی که وارد دستگاه آب شیرین کن مهم است. اگر دستگاه تصفیه آب مختص آب با دمای با ۲۵ درجه سانتی گراد طراحی شده باشد باید دمای آب ورودی کنترل شود در غیر این صورت اگر آب سردتر از دمای مورد انتظار باشد، مقدار آب خروجی و تصفیه شده کمتر خواهد بود.
 

 • تعویض به موقع فیلتر های دستگاه تصفیه

از آنجا که فیلتر وظیفه ی جداکردن انواع ناخالصی ها از آب آلوده را دارند پس طبیعی است که با گذشت چندین ماه استفاده این فیلتر ها نیاز به تعویض داشته باشند. تعویض به موقع فیلتر ها در عملکرد دستگاه، کیفیت کار ممبران ها و کیفیت آب تصفیه شده اثر مثبت دارد.
 

قیمت دستگاه تصفیه‌ آب صنعتی

برآورد قیمت نهایی یک دستگاه تصفیه آب صنعتی نیازمند تعیین برخی از پارامترهای تعیین کننده است. در یک آب شیرین کن صنعتی مهم است که میزان TDS آب و میزان شوری و ناخالصی آب ورودی، برند و نوع پمپ دستگاه آب شیرین کن، میزان کیفیت مورد انتظار برای آب تصفیه شده، نوع دستگاه های پیش تصفیه همگی عواملی هستند که در میزان قیمت دستگاه آب شیرین کن های صنعتی تاثیر گذار هستند.
برای مثال هرچه آب ورودی ناخالص تر و به اصطلاح مقدار TDS بالاتری داشته باشد، نیاز به دستگاه های گران تری است. یا نوع و برند پمپ دستگاه اگر چینی یا ایتالیایی باشد در قیمت نهایی تفاوت ایجاد میکند.

شرکت باران بهاری با ۲۳ سال تجربه اولین تولید کننده دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس آماده ارائه خدمات در زمینه های مشاوره، طراحی، ساخت، تولید و تعمیر دستگاه های تصفیه آب است. به دلیل نوساناتی که در قیمت دستگاه ها وجود دارد شما می توانید برای اطلاع از قیمت و دریافت مشاوره جهت انتخاب دستگاه تصفیه آب مناسب از طریق شماره تماس 09051477542 متخصصان باران بهاری ارتباط بگیرید.

مشاهده بیشتر